NEW JERSY I GABIONI

NEW JERSY ART BETON PODGORICA

NEW JERSY 

GABIONI ART BETON PODGORICA

GABIONI

BETONSKA ODBOJNA OGRADA NEW JERSY

NEW JERSY ART BETON PODGORICA
NEW JERSY ART BETON PODGORICA
NEW JERSY ART BETON PODGORICA
NEW JERSY ART BETON PODGORICA

GABIONI

GABIONI ART BETON PODGORICA

Gabioni se proizvode od betona MB40 sa dodacima betonu na mrazootpornost i potrebne armature. /mreža Q188 i RA fi 10 34kg/kom. Karakteristika im je brza i jednostavna ugradnja sa ispunom od čistog šljunčanog ili kamenog materijala granulacije 8/100mm. Namijenjeni su za podupiranje vertikalnih ili strmih zasjeka terena ili nasutog materijala, a posebno su prikladni za brzu stabilizaciju manjih klizanja zasjeka uz ceste.

GABIONI ART BETON PODGORICA
GABIONI ART BETON PODGORICA
GABIONI ART BETON PODGORICA

LEGO KOCKE

LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA

Betonske “LEGO KOCKE” namijenjene su za brzu izradu boksova za razne namjene (agregat za beton, skladištenje..). Mogu se koristiti za izradu nižih potpornih zidova , privremenih natkrivenih objekata. Karakteriše ih lako slaganje i preslaganje, mogu služiti kao osnov za postavljanje krovne konstrukcije. 

LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA
LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA
LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA
LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA
LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA
LEGO KOCKE ART BETON PODGORICA