BETONSKI BLOKOVI

BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

ZIDNI BETONSKI BLOKOVI

BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

Zidni betonski blokovi radjeni su od sitnozrnog vibropresovanog  betona ojačanog aditivima, kako bi imali otpornost na sve vremenske uticaje.
Namijenjeni su za zidanje nosećih i pregradnih zidova.
Dimanzija su 40×19 cm i debljine 7;9;12 i 20 cm.

BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

FASADNI BLOKOVI

FASADNI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

Fasadni blokovi rade se od specijalne mješavine vibropresovanog betona.Prednja fasadna strana bloka je obradjena bilo završnim malterom(bunjasti blok) ili lomljenjem(bosirani blok)
Mogu se raditi u boji betona ili ofarbani oksidnim bojama(crveni ,zuti)
Namijenjeni su za zidanje cokla,zidova objekata  ili betonskih ograda.

FASADNI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
FASADNI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
FASADNI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
FASADNI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

DIMNJAČKI I VENTILACIONI BLOKOVI

DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

Dimnjački i ventilacioni blokovi rade se od specijalne mješavine vibropresovanog betona.
Namijenjeni su izradi dimnjaka i ventilacija u privatnim i stambenim zgradama.
Mogu biti sa jednim,dva ili tri otvora a takodje i kao obloga samotnih dimnjačkih cijevi.

BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

ŠUNT ELEMENTI SA DVA OTVORA

DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

ŠUNT ELEMENTI SA TRI OTVORA

DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

BETONSKI BLOKOVI DIMNJAČKI

DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
BETONSKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

ŠUNT DIMNJAČKI BLOKOVI SA JEDNIM OTVOROM

DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA
DIMNJACKI BLOKOVI ART BETON PODGORICA

BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE

BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA

Blokovi za potporne zidove su elementi, koji služe za izradu potpornih zidova, krila mostova, obradu kosina po tehnologiji poznatoj pod nazivom “Armirana zemlja”. Ovakim sistemom koji se sastoji od kombinacije betonskog bloka i GEO mreže, mogu se raditi potporni zidovi, visine do 10m bez upotrebe armature i betona, a za manje potporne zidove i cokle objekata upotrebljava se kao obični betonski blok. Mogu se uraditi u raznim bojama i zadovoljiti sve arhitektonske zamisli.

BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA

Prednosti ovakvih potpornih zidova su:

-Brza i ekonomična gradnja

-Velika otpornost na opterećenje izazvano zemljotresima

-Optimalna upotreba raspoloživog prostora

-Velika nosivost i izbjegavanje skupog postupka fundiranja

U ponudi imamo dva modela elemenata za potporne zidove.

-Prvi po “TENSAR” tehnologiji kojim je radjen potporni zid Aqua parka u Budvi.

-Drugi po kineskoj tehnologiji, kojim su radjeni potporni zidovi autoputa Bar-Boljare.

BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA
BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA
BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA
BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA
BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA
BLOKOVI ZA POTPORNE ZIDOVE ART BETON PODGORICA

BETONSKI DRŽAČI ZA OGRADE

BETONSKI DRZACI ZA OGRADE ART BETON PODGORICA
BETONSKI DRZACI ZA OGRADE ART BETON PODGORICA

BETONSKE OGRADE

BETONSKE OGRADE ART BETON PODGORICA
BETONSKE OGRADE ART BETON PODGORICA
BETONSKE OGRADE ART BETON PODGORICA
BETONSKE OGRADE ART BETON PODGORICA
BETONSKE OGRADE ART BETON PODGORICA

VINOGRADARSKI STUBOVI

VINOGRADARSKI STUBOVI ART BETON PODGORICA
VINOGRADARSKI STUBOVI ART BETON PODGORICA
VINOGRADARSKI STUBOVI ART BETON PODGORICA
VINOGRADARSKI STUBOVI ART BETON PODGORICA
VINOGRADARSKI STUBOVI ART BETON PODGORICA